Naoto Fukasawa Design

Dutch oven

Photo

Image courtesy of Ryohin Keikaku (MUJI) 2: Naoto Fukasawa Design

Related Tag Kitchenware, MUJI, Cookware